Gå direkt till innehåll

Rävtörel

( Euphorbia peplus L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Rävtörel

Generell information

Alla törelarter innehåller mycket giftig mjölksaft, som kan vara dödlig. Giftigheten avtar vid torkning av växten, men förgiftning kan ske även från hö. Förgiftning är relativt ovanligt då betesdjur i allmänhet ratar växten, men vid betessläpp på våren kan djur som är ”som galna efter grönt” konsumera den. Törelförgiftning har konstaterats hos hästar (framförallt i Australien och Nya Zeeland) och nötkreatur. Det finns fler giftiga törelarter (Euphorbia spp.) än de här beskrivna. 

Förgiftningssymtom

Kolik, mag- och tarminflammation, kraftig svullnad och inflammation i munhålan, ökad salivering, blodig diarré, blod i urinen (särskilt hos unga djur), kolik, kramper, leverskador, cirkulationsrubbningar och död.

Mjölksaften kan framkalla inflammation och blindhet vid kontakt med hud respektive ögon.

Senast uppdaterad : 2019-12-05