Gå direkt till innehåll

Skelört

( Chelidonium majus L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Skelört

Generell information

Kallades förr också svalört. Idag används namnet svalört på en annan växt, Ranunculus ficaria. Skelörtens växtsaft är orangegul, etsande, starkt giftig och innehåller ett flertal alkaloider, till exempel chelidonin. Hela växten är giftig, men särskilt roten kan orsaka förgiftning. Hästar, nötkreatur, får, getter och gris blir sjuka vid konsumtion av cirka 500 gram färsk skelört. I torkat tillstånd är växten ofarlig.  

Förgiftningssymtom

Verkan är skarpt narkotisk, irrriterande och avförande. Överdriven salivering och urinering förekommer också. Dödlig utgång är sällsynt men kan inträffa under cirkulationskollaps och medvetslöshet. Cytotoxisk verkan.

Senast uppdaterad : 2019-12-05