Gå direkt till innehåll

Smörblomma

( Ranunculus acris L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Smörblomma

Generell information

Smörblomma innehåller giftigt protoanemonin (se sippor), som under torkning övergår till anemonin som är mindre giftigt, och slutligen till anemoninsyra, som är ogiftig. Smörblommor i torrt hö är ogiftiga, ensilage innehållande smörblommor behöver lagras minst två månader för att giftigheten skall avta. Växten är giftigast vid blomningen, därefter avtar giftigheten. De flesta betande djur ratar smörblomma. Förgiftade djur som tillfrisknat kan söka upp växten och åter äta av den med ny förgiftning som följd. 

Förgiftningssymtom

Normalt sett endast lätt gastroenterit. Vid konsumtion av större mängder även hudinflammation, ökad salivering, hosta, näsflöde, kolik, gasspänningar, buksmärtor, diarré, avmagring, inflammation i mage-tarm och njurar, darrningar, matthet, kramper, bedövning, raserianfall och ibland dödsfall.
Växtsaften är frän och djur som ligger i smörblommor kan få irriterad hud.

Senast uppdaterad : 2019-12-05