Gå direkt till innehåll
Vattenstäkra

Vattenstäkra

( Oenanthe aquatica (L.) Poir )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Vattenstäkra

Generell information

Innehåller oenanthotoxin som liknar cicutoxin (se sprängört). 250 gram färska växtdelar är dödlig dos för häst. Växten är giftig även efter torkning.
Rapporter om förgiftning med Oenanthe-arter finns på flera djurslag inklusive häst, nötkreatur, får och gris. I övrigt se sprängört

Förgiftningssymtom

Ger liknande symtom som sprängört, men djur kan också dö plötsligt utan föregående symtom.

Senast uppdaterad : 2020-07-02