Gå direkt till innehåll

Vildpersilja

( Aethusa cynapium L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Vildpersilja

Generell information

Vildpersilja innehåller bland annat coniin (se odört) samt den narkotiskt verkande alkaloiden cynapin. Hela plantan är giftig. Hästar har förgiftats efter konsumtion av mer än 500 gram färsk vildpersilja. I torkat tillstånd är vildpersilja troligen ej giftig. I normalfallet ratas vildpersilja av betesgående djur.  

Förgiftningssymtom

Vildpersilja innehåller toxiner som dels irriterar slemhinnor vilket ger salivering, diarré och kolik, och dels påverkar centrala och perifera nervsystemet med symtom som rörelsestörningar, varierande grad av förlamning och andningspåverkan, ibland död till följd av andningsförlamning, i likhet med sprängört (Cicuta virosa).

Senast uppdaterad : 2020-06-23