Gå direkt till innehåll

Insamling av fästingar från Norrland 2018–2019

Under sommaren och hösten 2018 och 2019 samlade allmänheten in fästingar från djur och människor i Norrland och skickade dem till statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Stort tack till alla som hjälpt oss att samla in fästingar!

Insamling 2018

Cirka 1800 fästingar har artbestämts och cirka 1400 fästingar har analyserats. Detta gör vi för att kunna undersöka vilka smittämnen de bär på. Preliminära resultat visar att många av fästingarna bär med sig ett eller flera smittämnen. 

Artbestämningen visar att vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) dominerar i norr liksom i övriga Sverige. Under våren 2019 informerade vi dock om att vi upptäckt ett 20-tal tajgafästingar (Ixodes persulcatus). Några av fynden gjordes i nya områden, i norra Sverige, läs mer här.

Antal fästingar av olika arter inskickade till SVA under 2018
Antal fästingar av olika arter inskickade till SVA under 2018. Artbestämningen visar att vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) dominerar i norr. Tajga fästingen (I.persulcatus) hittas främst längst kusten men även I inlandet. Kartograf: Gunnar Andersson/SVA

De insamlade fästingarna hade främst bitit sig fast på hundar (cirka 45 procent) och katter (cirka 40 procent), men också på människa (ca 12 procent) och andra sällskaps- och husdjur (ca 3 procent). Preliminära analysresultat visar att fästingarna bär med sig ett eller flera smittämnen som kan orsaka sjukdom hos människor och djur. Vidare visar resultaten att 25 procent av fästingarna bär på Rickettsia spp., 20 procent på Borrelia spp., 9 procent på Anaplasma spp. och 6 procent på Babesia spp.

Borrelia spp. kunde identifierats i 49 av 70 kommuner i norra Sverige. Stapeldiagrammet visar vilka Borrelia arter som kunde identifieras. Vissa fästingar var positiva för flera Borrelia arter samtidigt. Kartan visar andelen fästingar som bär på Borrelia spp. i olika kommuner i Norrland.

Borrelia arter
Diagram: Gunnar Andersson/SVA
Sverigekarta
Kartograf: Gunnar Andersson/SVA

Vi fortsätter arbetet med artbestämning, analysarbete och databearbetning (till exempel enkätsvar och sjukdomsdata). Vi uppdaterar denna sida när vi har mer resultat klara.

Insamling 2019

Under sommaren och hösten 2019 fortsatte insamlingen av fästingar från allmänheten. Denna insamling riktade sig till allmänheten i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län. Cirka 1000 fästingar skickades in till SVA. Vi har främst fått in fästingar som har suttit på hundar och katter, men också från människa. Arbetet med att artbestämma och analysera fästingarna för att undersöka vilka smittämnen de bär på pågår. Preliminära resultat beräknas till hösten 2020. Visar det sig att den inskickade fästingen är av annan art än vanlig fästing (Ixodes ricinus) så kommer vi att meddela det till insändaren så snart artbestämningen är klar. 

Vi uppdaterar denna sida när vi har resultat klara. Stort tack för ert engagemang och intresse för projektet!

Arbetet med att artbestämma och analysera fästingarna för att undersöka vilka smittämnen de bär på pågår
Arbetet med att artbestämma och analysera fästingarna för att undersöka vilka smittämnen de bär på pågår. Foto: Annika Karlsson/SVA

Anna Omazic

Forskare

Statens veterinärmedicinska anstalt

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Giulio Grandi

Forskare

Statens veterinärmedicinska anstalt

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Senast uppdaterad : 2020-07-02