Gå direkt till innehåll

Insamling av prov från ren med tecken på ögonsjukdom

Ett projekt med fokus på orsaker till utbrott av ögoninflammation på svenska renar. Var med och få kostnadsfri analys och rådgivning!

När kan jag skicka in prov?

När du upplever en påtaglig ökning av renar med tecken på ögonsjukdom över en tidsperiod, det kan vara över en säsong eller under ett par veckor, på några få eller på många djur. Symtomen kan likna någon av följande bilder:

Tårflöde hos ren som ger blöd kind, tidigt stadie.
Tårflöde hos ren som ger blöt kind, tidigt stadie. Foto: Ulrika Rockström/Gård och Djurhälsan, SSRs bildarkiv
Ren med blå-grå skimrande hornhinna och röd slemhinna, tilltagande symtom.
Ren med blå-grå skimrande hornhinna och röd slemhinna, tilltagande symtom. Foto: Ulrika Rockström/Gård och Djurhälsan, SSRs bildarkiv
Ren med röd slemhinna, svullet öga och varigt tårflöde, tilltagande symtom.
Ren med röd slemhinna, svullet öga och varigt tårflöde, tilltagande symtom. Foto: Ulrika Rockström/Gård och Djurhälsan, SSRs bildarkiv

Varför ska jag skicka in prov?

För att du ska få ett provsvar och samtidigt bidra med material till vårt projekt och för att du på längre sikt ska få ta del av den kunskap som projektet genererar.

Analys av ögonsvabb från drabbade renar möjliggör att rätt behandling och åtgärder kan sättas in i ett tidigt stadium för att minska smittspridningen och stoppa sjukdomsförloppet. Projektet kommer leda fram till förbättrad provtagning, diagnostik och behandling, men även vilka viktiga förebyggande åtgärder som kan vidtas, genom att vi får en bättre förståelse kring varför utbrott sker, vad som orsakar dem och hur sjukdomen utvecklas.

Hur kan jag skicka in prov?

Läs igenom och fyll i remiss Projekt renöga (pdf).

För att få provtagningsmaterial (e-svabbar) och SVA-kuvert kontakta Karin Wallin Philippot, SVA via e-post karin.wallin@sva.se eller telefon 018-67 52 39.

Viktigt att alltid använda handskar vid all provtagning och att byta mellan varje ren som provtas.

Vad ska jag tänka på vid ett utbrott?

Eftersom sjukdomen är smittsam behöver sjuka renar snabbt tas ur hjorden och isoleras, i till exempel ett separat sjukhägn. Tänk även på att alltid använda handskar och att byta handskar mellan hantering av renar för att undvika smittspridning. Även jackor och kläder som varit i kontakt med djur som visar symtom kan sprida smitta vidare.

Vad händer sen?

Du blir kontaktad för att vid intresse svara på några uppföljande frågor rörande händelser innan och under utbrottet. Vi är även intresserade av en fortsatt kontakt för att förstå vilka konsekvenser sjukdomen har på renskötselföretagen på längre sikt.

Kontaktperson

Karin Wallin Philippot

Veterinär, forskarstuderande

Statens veterinärmedicinska anstalt