Gå direkt till innehåll

Myndigheternas roller i ASF övervakningen

Myndigheter och intresseorganisationer möts regelbundet både nationellt och internationellt för att bygga nätverk och ta del av varandras erfarenheter angående ASF.

De svenska myndigheterna arbetar för att ta fram en handlingsplan för hur man ska agera om ASF hittas hos vildsvin i Sverige. Motsvarande åtgärder för tamgris regleras redan i europeisk och svensk lagstiftning.

Senast uppdaterad : 2019-11-09