Gå direkt till innehåll

EU-övervakning CWD 2018-2020

Under åren 2018-2020 genomförs en övervakning av CWD som beslutats av EU. Utöver viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort och rådjur) undersöks också hägnad kronhjort och ren.

Sammanlagt ska 6000 prover tas, fördelat på 500 från hägnad kronhjort och 2750 vardera från frilevande vilt respektive ren. Prover på vilt tas geografiskt fördelat över hela landet. Antalet prov per område har anpassats utifrån populationernas storlek samt risk för CWD. Prover på ren tas i samtliga samebyar och prover på hägnad kronhjort tas i samtliga kronhjortshägn i landet.

Följ övervakningen i tabeller:

Senast uppdaterad : 2019-12-12