Gå direkt till innehåll

Övervakning av West Nile-virus och Usutu-virus

Två riktade studier på svenska fåglar kartlägger om West Nile-virus (WNV) och usutuvirus (USUV) finns i landet. Studien startade 2019.

Under 2019 påbörjade SVA övervakning av West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) hos svenska fåglar.

Båda dessa virus sprids med myggor, men endast West Nile-virus har påvisats i Sverige. Särskilt flyttfåglar kan ha träffat på infekterade myggor när de flyttat söderut under vintern.

West Nile- och Usutuvirus drabbar olika fåglar

West Nile-virus finns i södra och centrala Europa. Viruset drabbar främst kråkfåglar och rovfåglar. Även människor kan smittas från infekterade myggor.

Usutuvirus har spridit sig norrut i Europa. Viruset finns i Nederländerna och Tyskland. Ett fynd av Usutuvirus gjordes 2019 även på en koltrast från Öland. Det drabbar främst koltrastar.

Övervakning av döda fåglar hjälp för upptäckt

Övervakning av döda fåglar är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka förekomst av West Nile-virus och Usuntuvirus. Därför är det av stort intresse för oss att få in rapporter om fågeldöd på rapporteravilt.sva.se. Särskilt intressanta är de arter som vanligen drabbas, men även andra arter såsom tättingar kan ha dessa virus.

Senast uppdaterad : 2020-07-30