Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skicka in prov in den nationella CWD-övervakningen

Under åren 2018-2020 genomförs en av EU beslutad övervakning av CWD på viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur), hägnad kronhjort och ren.

Övervakningen är beroende av att prover för analys skickas in av landets jägare, eftersöksjägare, viltkasserare, renägare och kronhjortshägnägare, samt från vilthanteringsanläggningar och renslakterier. Nedan finns instruktioner (i pdf-format) om provtagning och inskickande av prov för olika kategorier av provtagare. Instruktionerna har också skickats ut till Jägarorganisationerna, berörda djurägare och anläggningar.

Analysen går till så att en bit av hjärnstammen och käklymfknutor undersöks. Den som skickar in prov kan välja mellan att skicka in organdelar från skalle (hjärnstam och lymfknuta) i rör i vadderade kuvert eller att skicka in hela skallen i kartong.

Allt material för provtagning och inskickande av prov kan beställas kostnadsfritt från SVA, telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post vilt@sva.se, följ medföljande instruktioner (se länkar ovan).

Film: Så här tar du prov från ett älghuvud/SVA

 

Tillbaka till startsidan för CWD

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls