Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mårdhund i Sverige

Mårdhund är ett hunddjur som ännu är sällsynt i Sverige. Mårdhunden har kommit till Sverige via Finland, dit mårdhunden invandrat från Ryssland.

Mårdhunden är en så kallad invasiv art, en art som sprider sig från sitt ursprungliga område till nya områden där den inte har några naturliga fiender. I den nya livsmiljön kan de snabbt etablera sig och bilda stora populationer. Mårdhunden äter stora mängder bytesdjur som fåglar och groddjur. I områden med många mårdhundar kan därför fågellivet och groddjuren bli hotade.

Mårdhunden är internationellt sett en stor spridare av smittor som rabies, rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) och hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus).

I Sverige övervakar SVA förekomsten av dvärgbandmask hos vilt. I det arbetet undersökte SVA de mårdhundar som hittills fångats in i Sverige och undersökts inom ramen för det så kallade mårdhundsprojektet (Svenska Jägareförbundet). Inget av dessa djur har varit smittat med vare sig rabies eller dvärgbandmask.

I Finland bedrivs en aktiv jakt på mårdhunden för att minska risken att den bidrar till en ökad spridning av smittorna om de kommer in i Finland.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls