Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på lodjur 2018

Licensjakten på lodjur startar den 1 mars och pågår tills kvoten är fylld eller senast till 31 mars i vissa län och  till 15 april i andra län

Nedan redovisas de djur som besiktigats och rapporterats in av personalen på länsstyrelser i länen där jakt bedrivs, varefter data skickas till SVA. Vanligen uppdateras denna tabell vardagar, under kontorstid. Ytterligare uppgifter fylls på när de fällda lodjuren  har undersökts på SVA. 

Ålder anges preliminärt som årsunge (född våren året innan jakten) eller vuxen. Exakt åldersbestämning av vuxna individer görs genom tandsnittning på annat laboratorium senare under året. De mer exakta åldrarna förs sedan in i tabellen när resultaten kommit till SVA.

Karta. De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön". Klicka på respektive djur längre ned på respektive sida för att komma dit.

Tabellen uppdaterad:

2018-06-13
Område Tilldelning Fällda Återstående
Dalarnas län 6 6 Jakten avlyst Karta
Gävleborgs län 5 5 Jakten avlyst Karta
Jämtlands län 33 31 2 Karta
Norrbottens län 4 3 Jakten avlyst Karta
Västerbottens län 16 16 Jakten avlyst Karta
Västernorrlands län 10 6 4 Karta
Västmanlands län 2 2 Jakten avlyst Karta
Hela landet 76 69 Karta
Nr ID-nummer Datum Kön Ålder Vikt Kommun Anmärkning
1 M495036 2/3 Hane Årsunge
11.75
Strömsund
Område 2 (nr 1 av 2)
2 M495029 1/3 Hane Vuxen
20.2
Berg
Område 2 (nr 2 av 2)
3 M495038 2/3 Hane Vuxen
20
Berg
Område 7 (nr 1 av 5)
4 M495039 2/3 Hona Vuxen
13
Åre
Område 6 (nr 1 av 5)
5 M495044 2/3 Hane Vuxen
24.9
Härjedalen
Område 6 (nr 2 av 5)
6 M495045 3/3 Hane Vuxen
23
Härjedalen
Område 8 (nr 1 av 3)
7 M495047 3/3 Hona Vuxen
14
Krokom
Område 1 (nr 1 av 4)
8 M495049 2/3 Hona Vuxen
13.5
Krokom
Område 1 (nr 2 av 4) Flådd vikt
9 M495051 4/3 Hona Årsunge
10.6
Berg
Område 7 (nr 2 av 5)
10 M495052 4/3 Hona Vuxen
15
Härjedalen
Område 8 (nr 2 av 3)
11 M495057 1/3 Hona Årsunge
15.7
Berg
Område 7 (nr 3 av 5)
12 M495058 1/3 Hona Årsunge
12
Ragunda
Område 5 (nr 1 av 7)
13 M495064 4/3 Hane Vuxen
22
Strömsund
Område 3 (nr 1 av 6)
14 M495070 5/3 Hane Årsunge
13.5
Åre
Område 6 (nr 3 av 5)
15 M495071 5/3 Hona Vuxen
18
Åre
Område 6 (nr 4 av 5)
16 M495073 5/3 Hane Årsunge
8.5
Krokom
Område 1 (nr 3 av 4)
17 M495069 5/3 ?
Åre
Område 6 (nr 5 av 5), Påskjuten avräknad
18 M495080 6/3 Hane Årsunge
11.8
Bräcke
Område 5 (nr 2 av 7)
19 M495082 7/3 Hona Årsunge
10.2
Ragunda
Område 5 (nr 3 av 7)
20 M495083 7/3 Hane Vuxen
21.7
Krokom
Område 4 (nr 1 av 1)
21 M495086 8/3 Hona Vuxen
16
Ragunda
Område 5 (nr 4 av 7)
22 M495099 8/3 Hane Vuxen
18.6
Ragunda
Område 5 (nr 6 av 7)
23 M495100 8/3 Hane Vuxen
21
Ragunda
Område 5 (nr 5 av 7)
24 M495101 9/3 Hona Årsunge
9.1
Ragunda
Område 5 (nr 7 av 7)
25 M495105 10/3 Hane Vuxen
22.5
Strömsund
Område 3 (nr 2 av 6)
26 M495106 10/3 Hona Vuxen
16.4
Härjedalen
Område 8 (nr 3 av 3)
27 M495107 10/3 Hane Årsunge
13.3
Härjedalen
Överskjutning i område 8
28 M495134 13/3 Hane Vuxen
17.3
Krokom
Område 1 (nr 4 av 4)
29 M495144 17/3 Hona Vuxen
13.6
Berg
Område 7 (nr 4 av 5)
30 M495312 5/4 Hona Vuxen
14.2
Strömsund
Område 3 (nr 3 av 6)
31 M495313 5/4 Hane Årsunge
11.7
Strömsund
Område 3 (nr 4 av 6)