Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt
Vi har ännu inte fått några kartkoordinater på några djur. Så snart vi får in detta kommer vi att uppdatera informationen.