Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på varg 2015

Naturvårdsverket delegerade den 30 oktober 2014 rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Delegeringen gäller fram till 2017. Länsstyrelsen i Dalarna, Värmland och Örebro beslöt att tillåta licensjakt 9 januari till 15 februari 2015. Länsstyrelsen i Dalarnas beslut överklagades och Naturvårdsverket upphävde beslutet. Max 36 vargar fick fällas i Värmlands och Örebro län. Efter nytt överklagande beslutade Förvaltningsrätten i Karlstad 8 januari 2015 om att de beslut som fattats av länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län inte ska gälla och vargjakten stoppades därmed. Kammarrätten i Göteborg undanröjde Förvaltningsrättens i Karlstads beslut 15 januari, och därmed kunde vargjakten starta 16 januari 2015 i Värmlands och Örebro län.

I Värmlands län var tilldelningen totalt 24 vargar oavsett område, men då vår tabell tyvärr är låst kan vi inte lägga in 24 som tilldelning i båda områdena utan att totalsumman då blir väldigt missvisande. Vi valde därför att lägga 12 djur som tilldelning per område, vilket ändrades när fler djur skjutits i något av områdena.

Den 16 januari tog Länsstyrelsen i Dalarna ett nytt beslut om licensjakt på varg i två områden. Jaktperioden var 24 januari - 15 februari. Från och med 27 januari ändrades jaktområdet i område 2 och tilldelningen utökades med en varg.

Den varg som sköts den 21 januari i Nora kommun, Örebro län hade kraftigt skabbangrepp och beslutet togs av Länsstyrelsen att den inte ska avräknas tilldelningen. Därför finns den inte längre med i vår tabell nedan, men den obducerades och redovisas separat i den rapport vi sammanställt efter jakten.

Förklaring till förkortningarna i kategorin Hull: U = under medelgott hull, M = medelgott hull samt Ö = över medelgott hull.

De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön".  Klicka på respektive område eller djur längre ned på sidan för att komma dit. Kommer en kartbild med Afrika upp beror detta på att vi inte fått några koordinater inrapporterade ännu.

Denna sida uppdaterades kontinuerligt efter att information från Länsstyrelsen inkommit, samt när vargarna obducerats.

Tabellen uppdaterad:

2018-12-27 kl 15:50
Område Tilldelning Fällda Återstående Kommentar
Värmland område 2 14 14 Jakten avlyst Karta
Örebro 12 12 Jakten avlyst Karta
Värmland område 1 10 10 Jakten avlyst Karta
Dalarna område 1 4 4 Jakten avlyst Karta
Dalarna område 2 4 4 Jakten avlyst Karta
Hela landet 44 44 Karta