Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på varg 2018

Licensjakten startar den 2 januari 2018 och pågår tills kvoten är fylld eller till och med 15 februari. Totalt planeras för licensjakt i 5 revir, på totalt 22 vargar.

Alla vargar som skjuts under licensjakt besiktas av länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA. På SVA genomförs en obduktion av vargen för att fastställa hälsostatus, ålder med mera. Vävnadsprov skickas till Viltskadecenter på Grimsö viltforskningsstation för genetisk analys av släktskap. Information från undersökningarna på SVA publiceras i en rapport under våren 2018.

Information om tidigare års licensjakter hittas under följande länkar: 2017201620152011, 2010.

ID och ålder i tabellen

ID anges med ett M-nr, vilket är förvaltningens databasnummer. Vid ankomst till SVA ges också ett SVA-ID (V-nr). Ålder anges vid obduktion som vuxen eller årsunge. Årsunge är vargar födda våren 2017 (under 1 år) och vuxen är alla vargar äldre än 1,5 år, dvs födda 2016 eller tidigare. Åldersbestämningen görs genom röntgen av tillväxtzoner i skelettet. Roten från en hörntand skickas till ett externt laboratorium för en mer exakt åldersbestämning. Den exakta åldern på vuxna vargar förs in i tabellen när resultaten är klara senare under året.

Varför kan vargar som stått som påskjutna, försvinna från tabellen?

Tabellen sammanfattar de vargar som är avräknade kvoten. Blir en varg påskjuten och sedan fälls efter eftersök står den som övriga fällda vargar. Konstateras att en varg inte blivit träffad vid påskjutning när eftersöket är avslutat, tas denna individ bort från tabellen då den inte avräknas kvoten.

DALARNA: Från den 19 januari 2018 finns beslut från Länsstyrelsen i länet om att ytterligare en varg får fällas i jaktområdet, då den skabbangripna skjutna vargen inte avräknas från licensjaktens tilldelning längre.

Denna sida är en sammanställning

Uppgifterna på denna sida får inte användas som underlag för jakt. Kontakta berörd länsstyrelse för aktuell status på licensjakten. 

Tabellen nedan uppdateras de vardagar som nya uppgifter inkommer från Länsstyrelsen i de län där jakten sker. 

Tabellen uppdaterad:

2019-06-04
Område Tilldelning Fällda Återstående Kommentar
Dalarna Flaten 6 5 1 Karta
Gävleborg Nyskogen 2 2 Jakten avlyst Karta
Värmland Vimyren 6 2 4 Karta
Västmanland Kölsta 6 6 Jakten avlyst Karta
Örebro Kindla 2 0 2
Hela landet 22 15 Karta