Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Selektiv och riktad jakt efter varg 2013

Varg. Foto: Karin Bernodt/SVA

Varg. Foto: Karin Bernodt/SVA

Utfall av vargjakten 2013

Sammanställning: SVA:s undersökningar av vargar fällda under selektiv, riktad jakt 2013 (pdf).

Beslut om selektiv och riktad jakt på varg togs av Naturvårdsverket 30 januari 2013. Kammarrätten i Stockholm beslöt 2013-02-06 att stoppa vargjakten tills frågan prövats rättsligt i förvaltningsrätten.

Fakta från Naturvårdsverket om den selektiva och riktade jakten:

  • De mest inavlade reviren omfattas av den riktade jakten.
  • I varje utpekat revir får högst två individer fällas. Jakten ska inriktas mot grupper av varg och ska, om möjligt, bedrivas så att högst ett av alfadjuren fälls.
  • De som har jakträtt som omfattar varg i de utvalda reviren får jaga.
  • Jaktledaren ska minst en gång i timmen rapportera in till aktuell länsstyrelsen om resultat från jakten.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets beslut (pdf)

Läs information om nya och ändrade revir

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls