Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Selektiv och riktad vargjakt 2013

Kammarrätten i Stockholm har 2013-02-06 beslutat att stoppa vargjakten tills frågan prövats rättsligt i förvaltningsrätten.

Alla vargar som fälls under jakten besiktas av personal från länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA.

 På SVA görs en obduktion för att kontrollera om djuren är friska och om några äldre skador finns. Rutinmässiga provtagningar görs, bl.a. undersöks om vargarna bär på rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) och hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus).

Nedan redovisas utfallet av jakten i tabellform - varje revir samt vilket län det berör.

Förklaring till förkortningarna i kategorin Hull: U = under medelgott hull, M = medelgott hull samt Ö = över medelgott hull.

De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön". Visas ingen kartbild för valt djur har inga koordinater inrapporterats.

Denna sida uppdateras kontinuerligt efter att information från Länsstyrelsen inkommit. 

Tabellen uppdaterad:

2013-02-06 kl 21:55
Område Tilldelning Fällda Återstående Kommentar
Ulriksberg, Örebro län 2 0 Jakten avlyst
Kloten, Dalarnas och Örebro län 2 0 Jakten avlyst
Hedbyn, Örebro och Västmanlands län 2 1 Jakten avlyst Karta
Villingsberg, Örebro län 2 0 Jakten avlyst
Brattfors, Värmlands län 2 0 Jakten avlyst
Värnäs, Värmlands län 2 0 Jakten avlyst
Våmådalen, Dalarnas län 2 0 Jakten avlyst
Fulufjället, Dalarnas län 2 2 Jakten avlyst Karta
Hela landet 16 3 Karta