Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på varg 2011

Årets licensjakt nu avslutad 

Licensjakt på varg år 2011 pågick 15 januari – 15 februari enligt Naturvårdsverkets beslut. Högst 20 vargar fick fällas. De fällda vargarna undersöktes sedan vid SVA. SVA hade god beredskap för att ta emot vargarna och genomföra undersökningar och analyser.

Förklaring till förkortningarna i kategorin Hull: U = under medelgott hull, M = medelgott hull samt Ö = över medelgott hull.

De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön".

Tabellen uppdaterad:

2011-06-01 kl 08:46
Område Tilldelning Fällda Återstående Kommentar
Gävleborgs län 3 3 Jakten avlyst Karta
Dalarnas län område 1 1 1 Jakten avlyst Karta
Dalarnas län område 2 5 5 Jakten avlyst Karta
Västmanlands län 1 0 Jakten avlyst
Västra Götaland 2 2 Jakten avlyst Karta
Värmlands län 6 6 Jakten avlyst Karta
Örebro län 2 2 Jakten avlyst Karta
Hela landet 20 19 Karta