Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA hanterar vargar från licensjakten

När det är licensjakt på varg kommer de skjutna vargarna att hamna på SVA för undersökning och provtagning. Arbetet på SVA görs för övervakning av hälsoläge och sjukdomar, samt insamling av prover för pågående och framtida forskning. Att vargkroppen skickas till SVA är ett av villkoren för hur licensjakten ska bedrivas. SVA har inte del i besluten om det blir jakt på varg eller inte, utan är en veterinär expertmyndighet med laboratorier där undersökningar görs och forskning bedrivs.

Licensjakten på varg 2016 börjar den 2 januari. Skjutna vargar besiktigas av länsstyrelsernas besiktningsmän så snart som möjligt, där de tar en del kroppsmått och fyller i blanketter om hur jakten gått till och eventuella noteringar om skador eller förändringar. Skjutna vargar flås av jägaren eller en konservator, och kroppen ska sedan skickas eller köras till SVA så snart som möjligt.

När vargen kommer in till SVA görs en del ytterligare mätningar, sedan röntgas och fotograferas kroppen. En viltpatolog obducerar vargen för att leta efter tecken på sjukdomar och skador. Flertalet vävnadsprover från olika organ läggs i frys, där en del prover sparas på SVA. Vissa vävnadsprover samt hela eller delar av skelettet lämnas till Naturhistoriska riksmuseet för deras samlingar och forskning. Åldersbestämning görs med hjälp av tandsnitt på ett särskilt labb i USA.

På SVA görs parasitologiska undersökningar: trikinundersökning av muskelprover samt serologisk undersökning för skabb. Misstänkta sjukliga förändringar undersöks även mikroskopiskt av patologerna, och vid behov skickas prover till andra labb på SVA, för bakteriologi, virologi eller kemiska undersökningar.

När licensjakten på varg 2016 är avblåst och alla kroppar undersökts klart, görs en sammanfattande rapport med resultaten av SVA:s arbete med vargkropparna.

Följ licensjakten på varg 2016

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls