Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt varg 2017

Licensjakten 2017 startade den 2 januari 2017 och pågick tills kvoten blev fylld eller till och med 15 februari. Totalt planerades för licensjakt i 4 revir, på totalt 24 vargar. Denna sida är en sammanställning. 

Alla vargar som skjuts under licensjakt besiktas av länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA. På SVA genomförs en obduktion av vargen för att fastställa hälsostatus, ålder med mera. DNA prover skickas till viltskadecenter på Grimsö för bestämning av ursprung. All information från de undersökta vargarna publiceras i en rapport våren 2017.

Information om tidigare års licensjakter hittas under följande länkar: 20102011, 2015, 2016.

Aktuellt

Slutrapport licensjakt på varg 2017 (pdf)

Åldrar

Ålder delas in i två kategorier vid obduktion: vuxen eller årsunge. Årsunge är således vargar födda 2016 och vuxen är alla vargar äldre än 1,5 år. Åldersbestämningen görs genom röntgen av tillväxtzoner i vardera ändar av skelettets rörben. Tillväxtzonerna sluts när vargen är ca 1 år gammal. En tandrot skickas senare under året för en noggrannare åldersbestämning. Den exakta åldern på vuxna vargar förs in i tabellen när resultaten är klara (under 2018).

Varför försvinner vargar som står som påskjutna i tabellen?

 Tabellen sammanfattar de vargar som är avräknade kvoten. Blir en varg påskjuten och sedan fälls efter eftersök står den som övriga fällda vargar. Konstateras att en varg inte blivit träffad vid påskjutning försvinner vargen från listan då den inte avräknas kvoten.

Extra tilldelning i Loka reviret.

 I Loka reviret beslutade Länsstyrelserna i Örebro och Värmland den 7 januari om att utöka tilldelningen med en varg, tilldelningen omfattade då totalt 7 vargar. Den sjunde vargen fälldes under söndagen den 8 januari och den ”nya” kvoten blev därmed fylld.

Tabellen uppdaterad:

2017-04-04 kl 20:23
Område Tilldelning Fällda Återstående Kommentar
Dalarna Orsen 6 6 Jakten avlyst Karta
Gävleborg Blyberg 6 6 Jakten avlyst Karta
Värmland Brattfors 6 6 Jakten avlyst Karta
Värmland/Örebro Loka 7 7 Jakten avlyst Karta
Hela landet 25 25 Karta