Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på varg

Licensjakt på varg 2018

Alla vargar som skjuts under licensjakt besiktas av personal från länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA.

På SVA görs en obduktion för att kontrollera om djuren är friska och om några äldre skador finns. Rutinmässiga provtagningar görs, bland annat undersöks om vargarna bär på rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) eller hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus).

Alla fällda vargar åldersbestäms mer noggrant på ett annat laboratorium efter att jakten är avslutad. Resultaten kommer efter några månader.

De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "ej fastställt kön". 

Tidigare års licensjakter

2017
2016
2015
2011
2010

Läs mer

Folder framtagen i samarbete mellan SVA och Naturhistoriska riksmuseet.
Att hantera en fälld varg - Licensjakt (pdf)

Grankvistar orsak till sjukdom och död hos vargar

Resultat av licensjakt 2010 - 2011
Slutrapport 2010 (pdf)
Obduktionsutlåtanden 2010 (pdf)
Rapport fällda vargar 2011 (pdf)
Obduktionsutlåtanden 2011 (pdf)

Selektiv och riktad jakt efter varg 2013

Varg. Foto: Karin Bernodt/SVA

Varg. Foto: Karin Bernodt/SVA

Utfall av vargjakten 2013

Sammanställning: SVA:s undersökningar av vargar fällda under selektiv, riktad jakt 2013 (pdf).

Beslut om selektiv och riktad jakt på varg togs av Naturvårdsverket 30 januari 2013. Kammarrätten i Stockholm beslöt 2013-02-06 att stoppa vargjakten tills frågan prövats rättsligt i förvaltningsrätten.

Fakta från Naturvårdsverket om den selektiva och riktade jakten:

  • De mest inavlade reviren omfattas av den riktade jakten.
  • I varje utpekat revir får högst två individer fällas. Jakten ska inriktas mot grupper av varg och ska, om möjligt, bedrivas så att högst ett av alfadjuren fälls.
  • De som har jakträtt som omfattar varg i de utvalda reviren får jaga.
  • Jaktledaren ska minst en gång i timmen rapportera in till aktuell länsstyrelsen om resultat från jakten.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets beslut (pdf)

Läs information om nya och ändrade revir

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls