Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stora rovdjur

Alla djurkroppar eller djurdelar tillhörande varg, björn, järv och lodjur skickas idag till SVA för undersökning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).

 Brunbjörn (Ursus arctos). Foto: Karin Bernodt/SVA

I samband med licensjakt på stora rovdjur redovisar SVA löpande resultat från jakten.

SVA:s roll är enligt överenskommelse med Naturvårdsverket att effektivisera, samordna och utveckla hanteringen av material och data från döda stora rovdjur.

En viktig del av rovdjursarbetet på SVA är att samla in data och prover från de stora rovdjur som hittas döda eller avlivas, samt att detta vid förfrågan blir tillgängligt för andra myndigheter och institutioner.

Rutinmässigt tas prover till SVA:s biobank, samt till pågående studier som bland annat rör genetik, reproduktion, och åldersbestämning.

Licensjakt på varg 2018

Alla vargar som skjuts under licensjakt besiktas av personal från länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA.

På SVA görs en obduktion för att kontrollera om djuren är friska och om några äldre skador finns. Rutinmässiga provtagningar görs, bland annat undersöks om vargarna bär på rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) eller hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus).

Alla fällda vargar åldersbestäms mer noggrant på ett annat laboratorium efter att jakten är avslutad. Resultaten kommer efter några månader.

De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "ej fastställt kön". 

Tidigare års licensjakter

2017
2016
2015
2011
2010

Läs mer

Folder framtagen i samarbete mellan SVA och Naturhistoriska riksmuseet.
Att hantera en fälld varg - Licensjakt (pdf)

Grankvistar orsak till sjukdom och död hos vargar

Resultat av licensjakt 2010 - 2011
Slutrapport 2010 (pdf)
Obduktionsutlåtanden 2010 (pdf)
Rapport fällda vargar 2011 (pdf)
Obduktionsutlåtanden 2011 (pdf)