Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stora rovdjur

Alla djurkroppar eller djurdelar tillhörande varg, björn, järv och lodjur skickas idag till SVA för undersökning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).

 Brunbjörn (Ursus arctos). Foto: Karin Bernodt/SVA

I samband med licensjakt på stora rovdjur redovisar SVA löpande resultat från jakten.

SVA:s roll är enligt överenskommelse med Naturvårdsverket att effektivisera, samordna och utveckla hanteringen av material och data från döda stora rovdjur.

En viktig del av rovdjursarbetet på SVA är att samla in data och prover från de stora rovdjur som hittas döda eller avlivas, samt att detta vid förfrågan blir tillgängligt för andra myndigheter och institutioner.

Rutinmässigt tas prover till SVA:s biobank, samt till pågående studier som bland annat rör genetik, reproduktion, och åldersbestämning.

Licensjakt på björn

Björnar som skjuts under licensjakt besiktas av personal från länsstyrelsen. Skytten får behålla hela björnen med undantag av vissa prover som skickas till SVA.

Skytten får behålla hela björnen med undantag av vissa prover som skickas till SVA. Foto: SVA

Prover tas bland annat för åldersbestämning (tand) och genetisk analys (muskel/hud).

Åldersbestämningen görs med en tidsfördröjning på cirka nio månader.

De fällda djuren visas också med markörer på kartbilderna. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön". 

Årets jakt

 2019

Tidigare års jakter

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008

2007
2006
2005
2004

Läs mer

Instruktion för transpondermärkning av rovdjurskranium (pdf)

Handledning för åldersbestämmning av björnungar (pdf)

Vad är trikiner?

Trikinanalys

Trikinremiss (pdf)

Läs mer hos andra

Naturvårdsverket om björnjakt - översiktlig information

Länsstyrelserna - översikt med adresser till landets samtliga länsstyrelser