Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Aspergillos hos fåglar

Aspergillos är en svampsjukdom som orsakas av Aspergillus mögelsvampar. Sporer från Aspergillus finns överallt i omgivningen men drabbar vanligen redan nedsatta djur. Förändrinar ses oftast i luftvägarna och är vanligast hos fåglar, men ses även hos däggdjur. 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Mögelsvampen Aspergillus fumigatus.
Arter: Många fågelarter. Även däggdjur kan drabbas.
Spridning: Vanligen genom inandning av mögelsporer.

Kroppshåla hos en gråtrut. Foto: SVA

Sjukdom orsakade av infektioner i luftsäckarna med mögelsvampen Aspergillus fumigatus är något som ses relativt ofta hos fåglar. Sjukdomen förekommer på flera fågelgrupper, som exempel kan nämnas andfåglar, rovfåglar, skogshöns, fälthöns och tättingar.

Mögelsvampen finns normalt i marken, och djuret smittas vanligen genom inandning av mögelsporer. Aspergillus orsakar en så kallad opportunistisk infektion, vilket innebär att den inte framkallar sjukdom på egen hand, utan att en eller flera bakomliggande orsaker ger ökad känslighet för infektion. Sådana bakomliggande orsaker kan vara luftvägsinfektioner orsakade av bakterier och virus, eller ett nedsatt immunförsvar. Likaså kan dålig kondition eller dålig miljö, något som framför allt ses i uppfödningar, vara orsaker som banar väg för mögelsvamparna.

Sjukdomen har ett kroniskt förlopp, och det kan gå flera månader från det att en fågel infekteras tills den dör. Själva dödsorsaken är oftast utmärgling. Svamparna kan producera giftiga substanser som påverkar allmäntillståndet hos djuret och kan påskynda sjukdomsförloppet.
Aspergillus-svampen orsakar framför allt en luftsäcksinflammation i de bakre luftsäckarna i kroppen, och detta leder till att fågeln får allt svårare att andas. För att underlätta andningen, rör fågeln ofta stjärten upp och ner i takt med varje andetag.

Vid obduktion ses tjocka, luddiga, vitgröna beläggningar i luftsäckarna. Diagnos ställs med hjälp av mikroskopisk undersökning och odling av svampen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls