Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bukhålemask (Setaria) hos hjortdjur

Bukhålemaskar (Setaria) är trådmaskar (filarier) som sprids med stickande insekter. Parasiterna lever i bukhålan och ibland i brösthålan och rapporteras i Sverige oftast hos rådjur, ren och älg. Parasiterna är ofarliga för hundar och människor.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Bukhålemask hos rådjur. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: SVA

Död, förkalkad bukhålemask på levern hos ett rådjur. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Simon Schultzberg

Ibland hittar man trådsmala, upp till 12 cm långa, gråvita maskar bland hinnorna i buk eller brösthåla vid passning av hjortdjur, oftast rådjur. Maskarna kan antingen vara fritt rörliga i kroppshålan eller sitta fast i hinnorna. I vissa fall hittas också hoprullade, döda och förkalkade maskar i hinnorna.

De vuxna maskarna lever i kroppshålorna där de producerar larver som via blodcirkulationen tar sig ut till huden. Där tas larverna upp av blodsugande myggarter. Vid tillräckligt höga sommartemperaturer utvecklas larverna vidare i myggan till infektiösa stadier som kan överföras till nya hjortdjur nästa gång myggan suger blod.

Bukhålemaskarna orsakar normalt inte några problem för sitt värddjur men kan vid hög förekomst orsaka en lokal inflammation i bukhinnan. I sällsynta fall kan migrerande larver orsaka inflammationer på andra ställen i kroppen hos hjortdjuren.

Bukhålemaskarna avlägsnas oftast från kroppen vid passningen och utgör framför allt ett estetiskt problem då de inte smittar till människa eller hund

Om du vill bidra till vår kännedom om bukhålemaskens utbredning är får du gärna rapportera fynd av masken via vårt webbformulär rapporteravilt.sva.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls