Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelkoppor

Fågelkoppor orsakas av fågelpoxvirus som är mycket artspecifikt. Den drabbar framför allt talgoxar och kråkfåglar som får vårtliknande utväxter på huden, upp till hasselnötsstora vårtliknande utväxter på fjäderlösa hudområden kring näbb och ögon, samt på fötter, ben och vingar. Drabbade talgoxar går relativt snabbt ner i kondition.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst: Hela världen.
Orsak
: Fågelpoxvirus.
Arter: Framför allt talgoxar och kråkfåglar.
Spridning: Direktkontakt mellan fåglar, via insekter eller nedsmittade ytor.
Årstidsforekomst: Året runt, men oftare under sommarhalvåret när insekter är aktiva.

Fågelkoppor hos en talgoxe. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Gunnar Wallmark

Fågelkoppvirus hos en talgoxe. Foto: SVA

Fågelkoppor är en virussjukdom som orsakas av ett virus närbesläktat med det koppvirus som kan infektera däggdjur och människor. Dessa virus är oftast mycket artspecifika, vilket innebär att endast individer av samma eller närstående art kan infekteras. Hos fåglar förekommer sjukdomen hos främst talgoxe och kråkfåglar, men har också setts hos bland annat finkar, duvor och hönsfåglar.

Hos sjuka fåglar noteras upp till hasselnötstora vårtliknande utväxter på fjäderlösa hudområden kring näbb och ögon, samt på fötter, ben och vingarna. Talgoxar som drabbas av sjukdomen går relativt snabbt ner i kondition och utgör ett lätt byte för rovfåglar.

Ofta kan de sjuka talgoxarna ses vid fågelborden. Då sjukdomen smittar via direktkontakt och via smittat foder kan de sjuka fåglarna sprida smittan vidare till andra fåglar vid foderbordet. Sjukdomen går inte att bota.

Hos rapphöns, ringduvor och kråkor verkar sjukdomen inte påverka individen i någon större utsträckning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls