Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos vilda djur

Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) infekterar hunddjur och är hittad hos räv och hund i Sverige. Den vuxna masken lever i höger hjärtkammare och i lungornas blodkärl och kan orsaka skador på blodkärl och lungor som kan yttra sig på många sätt. De vanligaste symtomen är långvarig hosta, tung eller snabb andning, avmagring och nedsatt ork.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.


Orsak
: Rundmasken Angiostrongylus vasorum
Arter: Rödräv, fjällräv, varg och hund.
Spridning: Via sniglar som mellanvärd.

Hjärtmask från lungartären. Foto: SVA

Fransk hjärtmask, (Angiostrongylus vasorum), infekterar hunddjur. Sedan 2003 har parasiten funnits hos rävar på ön Sydkoster i Bohuslän.

I september 2009 påvisades masken för första gången hos en självdöd räv på fastlandet, i Osby kommun i Skåne. Hösten 2011 påvisades fransk hjärtmask på en räv från Växjö Kommun. Smittade hundar har nu påträffats upp till södra Norrland. I Danmark är fransk hjärtmask etablerad lokalt på flera håll och parasiten utgör ett stort problem hos hundar i vissa områden. I Norge har parasiten påträffats för första gången 2016 hos rödräv.

Infekterade hundar och rävar sprider infektionen genom att parasitlarver kommer ut på marken via avföringen. Sniglar av olika arter attraheras till avföringen och kan ta upp larverna. En ny hund eller räv infekteras när de äter eller slickar på en infekterad snigel.

Fransk hjärtmask lever i höger hjärtkammare och i lungornas blodkärl. Den vuxna masken kan orsaka skador på blodkärl och lungor som kan yttra sig på många sätt. De vanligaste symtomen är långvarig hosta, tung eller snabb andning, avmagring och nedsatt ork. När infektionen fortskrider kan även blödningar och blodproppar uppstå i inre organ, vilket snabbt kan orsaka allvarliga skador och död. Smittade hundar kan behandlas. Fransk hjärtmask infekterar inte människa.

För att få kunskap om hur spridd parasiten är bland rävarna och hur stor smittrisken är för våra hundar är det viktigt att undersöka rävar från de områden där parasiten påträffats. Du kan göra en insats genom att skicka in döda eller sjuka rävar som fallvilt till SVA. Kontakta SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar via e-post vilt@sva.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls