Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utbrott av kaninpest 2014

Nyhet 2014-11-28

Misstänkta utbrott av kaninpest 2014. (Klicka på bilden för ett större format.) Karta: SVA

 

Kanin med kaninpest. Foto: Lennart Rosberg

SVA fick från juni månad och framåt ett flertal rapporter och foton rörande sjuka och döda kaniner med igenklibbade och uppsvullna ögon från olika delar av Skåne, med början i Ängelholm. Efter kontakt med rapportörer och viltvårdare i flera berörda kommuner skickades några döda kaniner in för undersökning på SVA. Diagnosen myxomatos, eller kaninpest som det allmänt kallas, kunde fastställas. Utbrottet av kaninpest i Skåne län och under hösten även i Halland och Blekinge län verkar ha varit omfattande. Lokalt rapporterar viltvårdare att stora delar av kaninstammarna har drabbats och slagits ut detta år, dock utan att några exakta siffror kan rapporteras.

Alla kaniner kan drabbas

Kaninpest orsakas av ett virus som drabbar både vilda och tama kaniner. Tamkaniner kan vaccineras mot sjukdomen. Andra djurarter blir inte smittade eller sjuka.

SVA använder insänt material från detta utbrott hos kaniner för att studera det virus som orsakar kaninpest. Myxomatos är en anmälningspliktig sjukdom, och konfirmerade fall rapporteras till Jordbruksverket samt till OIE, världshälsoorganisationen för djur.

Hittar du sjuka vildkaniner så kan viltvårdare i din kommun kontaktas så att drabbade djur kan avlivas för att förkorta lidandet. Kontakta veterinär om du misstänker att dina tamkaniner har drabbats.

SVA övervakar viltsjukdomar, dödsorsaker och sjukdomsutbrott hos vilda djur.

Du kan kontakta SVA via e-post till vilt@sva.se eller på telefon 018-67 40 00.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls