Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utbrott av kaninpest i södra Sverige 2014-2016

SVA fick under 2014-2016 in ett stort antal rapporter om sjuka och döda kaniner med igenklibbade och uppsvullna ögon från framför allt Skåne, Kronoberg och Halland. Nya sjukdomsfall hos vildkaniner kan rapporteras in till SVA, för kartläggning av sjukdomsläget.
kanin med kaninpest. Foto: Lennart Rosberg

Kanin med kaninpest.
Foto: Lennart Rosberg

Kaninpest är en virussjukdom som är väl etablerad i Sverige sedan början av 1960-talet. Smittan, ett myxomavirus, finns i vildkaninpopulationerna som regelbundet drabbas av sjukdomen, men det uppmärksammas vanligen först när det blir större utbrott med sjuka och döda kaniner synliga inne i samhällen. Skåne hade ett större utbrott 2014 och sjukdomen drabbade olika kaninsamhällenp under flera år. Enstaka prover från olika kommuner har skickats in till SVA för undersökning. Först när diagnosen bekräftas kan en säker rapportering göras, vilket innebär att sjukdomen officiellt är kraftigt underrapporterad.

Vi behöver prover från nya utbrott

Vi efterlyser prover från varje nytt utbrott för att fastställa diagnosen från de orter där sjuka och döda kaniner hittas. Därmed kan en bättre kartläggning göras, och tamkaninägare kan få besked om när och var kaninpest förekommer.

Kaninpest drabbar både vilda och tama kaniner. Tamkaniner kan vaccineras mot sjukdomen.

Hittar du sjuka vilda kaniner så kan viltvårdare i din kommun kontaktas så att drabbade djur kan avlivas för att förkorta lidandet. Kontakta veterinär om du misstänker att din tamkanin har drabbats.

SVA övervakar viltsjukdomar och utbrott hos vilda djur, och använder insänt material för att studera det virus som orsakar kaninpest, eller myxomatos som det också heter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls