Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Listerios hos vilda djur

Listeria, som förekommer hos de flesta däggdjurs- och fågelarter, kan ge en allmäninfektion eller en inflammation i hjärna och hjärnhinnor med tecken på hjärnpåverkan (centralnervösa symtom). Listeria kan också orsaka livmoderinfektion, aborter. Förekommer i hela världen.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Bakterien Listeria monocytogenes
Arter: De flesta däggdjurs- och fågelarter
Spridning: Via foder, vatten eller direktöverföring
Utbredning: Hela världen
Årstidsförekomst: Hela året

Infektioner med bakterien Listeria monocytogenes, benämnt listerios, förekommer på många olika däggdjurs- och fågelarter. Även människan kan infekteras, men då kommer smittan vanligen från livsmedel, endast i sällsynta fall orsakas infektionen av direktkontakt med djur.

Bland djuren ses i Sverige listerios relativt vanligt på får, i vissa fall på nötkreatur och bland de vilda djuren framför allt på rådjur, hare och rödräv.

Listeriabakterierna finns i allmänhet i marken och på fodret. Utbrott av listerios hos tamdjur har ofta satts i samband med ensilageutfodring vilket är värt att tänka på när man vinterutfodrar viltet med ensilage.

Sjukdomen förlöper ofta som en allmäninfektion eller som en inflammation i hjärna, hjärnhinnor och ögon. Den kan också uppträda som en livmoderinfektion och kan orsaka aborter. Sjuka djur uppvisar ofta tecken på hjärnpåverkan (centralnervösa symptom) med rörelsestörningar och ibland cirkelgång.

Vid obduktion ses i vissa fall utbredda inflammatoriska reaktioner i lever och mjälte. Ofta är dock infektionen bara lokaliserad till hjärnan. Dessa förändringar kan vara svåra att se med blotta ögat och diagnosen ställs genom undersökning i mikroskop, samt framodling av bakterierna.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls