Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lungmask hos grävling

Lungmasken Aelurostrongylus falciformis verkar generellt sett inte orsaka några omfattande problem för drabbade grävlingar, dock kan inflammatoriska förändringar i lungorna förekomma. Lungmasken har hittats i Uppland, Skåne och Östergötland, men finns troligen i övriga delar av landet.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Lungmask hos grävling påvisades första gången 2009. Foto: E.Ågren

Resultat från studie. (Klicka på bilden för ett större format.)

Under 2009 påvisade SVA för första gången lungmasken Aelurostrongylus falciformis hos grävlingar norr om Uppsala.
Parasiten, har aldrig påvisats i Sverige tidigare även om den säkert har förekommit inom grävlingpopulationen innan dess.

En pilotstudie på 44 grävlingar, av vilka 66 procent var positiva, från Uppland, Skåne och Östergötland har visat att parasiten finns i varierande omfattning i de undersökta regionerna och troligen också hos grävlingar i övriga delar av landet. Fördelningen mellan regionerna och resultaten av de undersökta grävlingarna kan ses i tabellen neden.

Lungmasken verkar generellt sett inte orsaka några omfattande problem för djuren. Enstaka individer kan dock ha mer utbredda inflammatoriska förändringar i lungorna och då rör det sig troligen i första hand om grävlingar som är sjuka av annan anledning, alltså djur med nedsatt allmäntillstånd, unga djur, eller djur med en ovanligt riklig parasitförekomst.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls