Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lungmask hos hare

Lungmask Protostrongylus pulmonalis finns i hela Skandinavien och infekterar endast harar. Vanligen påverkas inte haren nämnvärt, men vid kraftig infetkion kan den insjukna och dö av utmärgling.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Parasiten Protostrongylus pulmonalis.
Arter: Skogshare, fälthare.
Spridning: Via fodret med infekterade mellanvärdar (snäckor).
Utbredning: Hela Skandinavien.
Årstidsförekomst: Hela året.

Lungmask hos hare infekterar bara harar. Foto: SVA

En av de vanligaste förekommande parasiterna på skogshare är lungmask. I enstaka fall ses parasiten också på fälthare. Jägare upptäcker ofta denna parasit när de tar ur den skjutna haren. Parasiten är en millimetertjock, upp till 4 cm lång rundmask som lever i de finare luftrören. Den orsakar oftast grönfärgade förändringar i ytter och bakkanten av lungvävnaden. Parasiten har en ganska komplicerad livscykel med ett stadium i lungorna hos haren och ett stadium utanför haren i en mellanvärd, en liten landsnäcka.

I allmänhet påverkar inte lungmasken harens närings- eller hälsotillstånd. Men i vissa fall blir angreppet kraftigare och haren insjuknar och dör slutligen i utmärgling. På vissa öar där hartätheten kan bli onormalt hög, kan lungmasken få sådan spridning bland hararna att det blir en av de viktigaste sjukdomarna. I dessa fall verkar lungmask vara en begränsande faktor för harstammarnas storlek. 

Harens lungmask infekterar bara harar. Det är därför ingen risk att hunden skall infekteras med denna typ av lungmask om den skulle äta upp harlungorna.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls