Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fakta om styngflugor

Hjortdjur är värd för styngflugans larver. Styngflugor ser ut som små humlor, där honorna hos en del arter sprutar ut larver i näsöppningarna hos älg, rådjur eller renar under sommaren. Vanligen har en viss nässtyngflugeart endast en hjortart som värd – älgen har Cephenemyia ulrichii, rådjur har Cephenemyia stimulator och renens nässtyngfluga heter Cephenemyia trompe. Larverna förflyttar sig till svalgområdet, sätter sig fast med vassa munhakar i svalgslemhinnan och livnär sig på sekret från den såriga vävnaden. De vita larverna växer under vintern och när de är 3-4 cm långa börjar de mörkna och släpper taget från slemhinnan. De hostas ut ur munnen på värddjuret och gräver ner sig i jorden för att förpuppas. När flugan kläcks fram ur puppan sker en parning och därefter flyger honan och letar efter sitt värddjur för att deponera de nykläckta larverna.

Andra arter av styngflugelarver utvecklas under huden på värddjuren. Honan lägger ägg på hårstrån hos hjortdjuret, larven kläcks, tar sig in genom huden och kryper under skinnet till ländryggen, där de växer till under vintern. När larven har vuxit färdigt kryper den ut genom ett litet hål i huden, ramlar ner på marken och gräver ner sig i jorden för att förpuppas. Hos renen är Hypoderma tarandi, mycket vanligt och de flesta renägare behandlar sina renar årligen med avmaskningsmedel mot just styngflugelarver under huden, så kallad ”korm”. Från ungefär Danmark och söderut finns hudstyngflugan Hypoderma diana hos rådjur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls