Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Perukhorn hos hjortdjur

Perukhorn är en onormal förväxning av basthornen hos hjortdjur. Detta orsakas av hormonstörningar som förhindrar att basthuden dör och därmed kan fejas. Även hondjur med hormonrubbningar kan utveckla perukhorn.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Perukhorn är inte helt ovanligt hos rådjur i Sverige. Foto: SVA.

Hjortdjurens horncykel regleras av ett samspel mellan tillväxthormon och könshormon. 

Fejning av basthuden styrs av könshormoner, så om till exempel testiklarna är underutvecklade eller har tumörer, så uteblir fejningen. Detta leder till att så kallat perukhorn bildas, det vill säga att basthuden och hornen inte slutar att tillväxa. Basthornen kan få sådan storlek att de växer ner över ögonen och därmed leder till att djuret inte kan klara sig. 

Perukhorn är inte helt ovanligt hos rådjur i Sverige men mycket sällsynt hos andra vilda hjortarter. Hos renar uppträder det särskilt hos hanrenar som kastreras. Horn liknande perukhorn kan också utvecklas hos rågetter. Detta ses oftast hos gamla getter, och även hos hondjur ligger det då hormonella störningar bakom. I vissa fall finns också noterat att dessa getter kan feja sina horn. Rågetter med perukhorn har dock ibland setts få kid, vilket tyder på att könshormonerna fungerat normalt.

Om du avlivar ett rådjur med perukhorn så är SVA intresserad av att kunna få undersöka hela kroppen om möjligt. Om endast delar av kroppen kan skickas in för undersökning så är det de hormonproducerande organen som är av intresse - hela huvudet (för att undersöka hjärnan), hela strupen med struphuvud och sköldkörtlar, binjurar (framför allt njurarna) och testiklar eller livmoder med äggstockar. Eventuella förändringar i övriga inre organ är också av intresse. Kontakta SVA innan du skickar in material för undersökning.  

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls