Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sarcocystos hos änder ("risbröstsjuka")

”Risbröstsjuka” hos änder orsakas av den encelliga parasiten Sarcocystis sp., framför allt av underarten Sarcocystis rileyi. Sarcocystis-parasiter av andra underarter förekommer hos ett flertal däggdjur, fåglar och kräldjur ofta utan att ge upphov till sjukdom. I Norden har sarcocystos rapporterats hos gräsänder och ejder, i Nordamerika också hos ett flertal andra arter vattenfåglar.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Parasiten Sarcocystis sp., eventuellt Sarcocystis rileyi.
Arter: Gräsänder, ejder, sannolikt andra arter av andfåglar.
Spridning: Via förorenat foder och vatten.
Utbredning: Europa, Nordamerika.
Årstidsförekomst: Hela året.

Sarcocystisparasiter i bröstmuskel hos gräsand. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: SVA

Sarcocystis är encelliga parasiter som förekommer hos många djurarter. Hos gräsänder ses ibland stora mängder risgrynsstora vita förändringar i bröstmuskulaturen. Strukturerna är parasitens inkapslade vilostadium.  Parasiterna verkar normalt inte hämma ändernas förmåga att flyga eller föda sig, även vid massiv förekomst av parasiter i muskelfibrerna. Därför kan parasiten hittas hos änder som skjutits under vanlig jakt. Änderna är mellanvärdar för parasiten som har ett rovdjur som huvudvärd. I Nordamerika är skunk huvudvärd. I Europa har parasiten påträffats hos rödräv och mårdhund.

Änderna får i sig parasitägg med föda eller vatten som förorenats av avföring från ett smittat rovdjur. Äggen utvecklas i fågelns tarm till en mellanform som tar sig ut i fågelns blodkärl där parasiten förökar sig för att slutligen hamna i ett vilostadium i muskelcellerna. När ett lämpligt rovdjur (huvudvärden) äter infekterad fågelmuskulatur utvecklas vilostadierna i tarmen till mogna parasiter som avger ägg och så startar en ny smittcykel.

Av estetiska skäl vill de flesta inte äta kött med synliga parasiter i, även om det egentligen är ofarligt när köttet är genomstekt. Vid massiv parasitförekomst är dock så mycket av muskelfibrerna förstörda att köttet bedöms som otjänligt.

SVA är tacksam för rapporter och provmaterial från änder med sarcocystos.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls