Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Spolmask hos brunbjörn

Spolmask lever i tarmen hos olika arter av björn runt om i världen. Oftast påverkas inte värddjuret negativt. I Sverige har spolmask hittats i tarmen hos brunbjörnar från främst Jämtlands och Västerbottens län, med enstaka fynd i Norrbotten och Västerbottens län.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Spolmaskar (Baylisascaris transfuga) från björntarm, fixerade i etanol. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Erik Ågren/SVA

Orsak: Spolmasken Baylisascaris transfuga
Arter: Samtliga björnarter i världen.
Spridning: Via björnens avföring, eventuellt andra smittvägar
Utbredning: Jämtlands, Västerbotten, Norrbotten och Västerbotten län. Östra Finland. Välutbredd i världen.

Hos viltlevande björnar orsakar denna spolmask oftast inga sjukliga förändringar.

I Sverige dokumenterades parasiten hos brunbjörn först år 2007, då några inkom till SVA för artbestämning. Efter insamling och undersökning av tarmar från licensjakterna 2008-2010 kunde det fastställas att parasiten finns utbredd i ett begränsat område med cirka 10 mils radie, i gränstrakten mellan Jämtlands och Västerbottens län. Hur och exakt när parasiten introducerades till den svenska björnstammen är okänt. Parasiten har även rapporterats hos björnar i östra Finland, medan det är ännu okänt om björnar i Norge bär på spolmasken.

Björnens spolmask kan uppnå cirka 25 cm i längd och 6 mm i diameter. Totalantalet parasiter i en björntarm varierar från några enstaka till riklig förekomst (154 stycken hos en björn undersökt på SVA) och kan finnas längs hela tarmkanalen.

Länsstyrelsernas besiktningspersoner undersöker tarmarna avseende parasiter vid besiktningen av björnar skjutna under licensjakten, och på sätt kan parasitens förekomst och utbredning följas.

Inga fall av Baylisascaris transfuga har rapporterats hos människa.

Fynd av spolmask i 2010-års licensjakt. Svarta punkter är björnar med spolmask i tarmen, gråa punkter är björnar utan spolmask. Karta: SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls