Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Toxoplasmos hos vilda djur

Toxoplasmos orsakas av parsiten Toxoplasma gondii och bland de vilda djuren är sjukdom vanligast hos harar och gnagare. Parasiten förekommer hos ett flertal djurarter och kan även infektera människa. Förekommer i hela Skandinavien (förekommer i hela världen).

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Parasiten Toxoplasma gondii.
Arter: Harar, gnagare, flera andra djurarter.
Spridning: Via förorenat foder, vatten, vegetation.
Utbredning: Hela Skandinavien (förekommer i hela världen).
Årstidsförekomst: Hela året.

Toxoplasma är en parasit som förekommer hos många djurarter och också hos människa. Hos svenskt vilt orsakar den allmänt utbredd sjukdom bland skogs- och fälthare men parasiten förekommer även hos exempelvis älg, rådjur och vildsvin. Sjukdomen orsakas av en liten encellig parasit - Toxoplasma gondii. Harar och gnagare är mellanvärdar till Toxoplasma, som har kattdjur som huvudvärd, där de lever i tarmarna utan att orsaka någon skada. Parasiten sprids med kattens avföring och parasitäggen är mycket motståndskraftiga mot yttre påverkan.
Smittade harar dör vanligen efter cirka en vecka av kraftiga inflammationer i inre organ. Yttre sjukdomstecken brukar vara ett blodigt skum runt näsborrarna som orsakas av de lungblödningar som uppträder. Obduktionsbilden påminner mycket om den man ser vid fältharesjukan som orsakas av ett virus.

Hos människa förlöper en infektion ofta symtomfritt. Vi infekteras antingen genom att äta rått eller otillräckligt upphettat kött som innehåller parasiten eller får i oss parasitägg som ursprungligen finns i kattdjurs avföring och som genom förorenade händer eller något annat kommer in i munnen.
Blodprovsundersökningar på människor har visat att inom vissa områden upp till 50 procent av befolkningen har antikroppar mot Toxoplasma. Varannan människa i dessa områden har alltså varit i kontakt med parasiten.
Det allvarliga med Toxoplasma hos människor är de fall där gravida kvinnor infekterats och parasiten överförts till fostret. Detta kan nämligen ge upphov till hjärnskador eller blindhet hos fostret. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls