Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ullrävssjuka

En sjukdom som ofta misstas för rävskabb. Ullrävssjukan yttrar sig i mer eller mindre avsaknad av pälsens stickelhår och i vissa fall även ullhåren. Sjukdomen är troligen ärftlig och innebär att pälshåren inte utvecklas normalt.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Ullrävssjuka hos räv. Foto: SVA

En sjukdom som ofta misstas för rävskabb är ullrävssjuka. Rävar med denna åkomma brukar också benämnas samsonrävar. 

Denna sjukdom yttrar sig i en mer eller mindre avsaknad av stickelhåren och i vissa fall även ullhåren. Sjukdomen är troligtvis ärftlig och innebär att pälshåren inte utvecklas normalt. Den förekommer av och till bland rävar i alla delar av landet och ofta förekommer ett flertal fall inom samma område.

När rävar skickas in till SVA med anledning av rävskabb eller för andra viltsjukdomsundersökningar inkommer också ett flertal rävar med ullrävssjuka. Bland annat har det varit helt hårlösa rävar från Norrland under vinterperioder med temperaturer lägre än minus 30 grader Celsius. Noterbart på dessa rävar var att inga tecken på förfrysningar kunde upptäckas. Tvärtom hade dessa rävar ett extremt tjockt fettlager istället, för att isolera sig mot kylan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls