Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Campylobacterinfektion som zoonos

Campylobacter överförs till människa främst via förorenade livsmedel och vatten, men också genom direktkontakt med smittbärande djur. Bakterien förekommer normalt i tarmkanalen hos ett flertal varmblodiga djurarter och fåglar. 

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst 

Infektion med Campylobacter förekommer i hela världen. Det är den vanligaste bakteriella orsaken till tarmsjukdom hos människa i Sverige. I Sverige har ett övervakningsprogram för Campylobacter hos slaktkyckling bedrivits sedan 1991. Andelen smittade slaktkycklingsflockar har minskat från cirka 20 procent 2002 till 15,2 procent 2016.

Campylobakterios hos människa är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Campylobacterförekomst hos slaktkyckling är anmälningspliktig.

Sjukdomsstatistik

Hantering av kyckling

Förebygg smitta med Campylobacter genom att inte använda samma redskap vid tillredning av rått kött, till exempel kyckling, och grönsaker. Foto: SVA

Under 2016 ökade antalet människor i Sverige som insjuknat i campylobacterinfektion kraftigt, och totalt rapporterades över 11 000 fall. De senaste åren har annars mellan cirka 8 000 och 9 500 fall rapporterats årligen. Mörkertalet är stort och det verkliga antalet bedöms vara mer än tio gånger fler. Under 2016 rapporterades över 60 procent av dem som insjuknade vara smittade i Sverige, medan övriga är utlandsresenärer som smittats till exempel under semester i Europa eller Sydostasien.

Fakta om campylobakterios

Smittämne

Bakterien Campylobacter. Flera arter förekommer men Campylobacter jejuni och Campylobacter coli är vanligast.

Symtom hos människa

Akuta symtom: Diarré, kräkningar, buksmärtor, feber och illamående. Komplikationer och följdsjukdomar förekommer, såsom irritabel tarm, reaktiv artrit, Guillain-Barrés syndrom.  

Inkubationstid

1–3 dygn (1–10 dygn).

Mottaglighet

Alla är i princip mottagliga.

Smittkälla

Livsmedel, djur och förorenat vatten.

Smittsätt

Intag av campylobactersmittad föda eller vatten, eller direktkontakt med campylobactersmittat djur.

Kontroll

Undvik vatten av tveksam kvalitet och opastöriserad mjölk. Upphetta (stek, koka, grilla) kyckling och annat fjäderfäkött noga innan förtäring. Håll god hygien av livsmedel, i synnerhet fjäderfäkött. Rengör använda köksredskap noggrant.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls