Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

TBE, fästingburen hjärninflammation

TBE (Tick Borne Encephalitis) eller fästingburen encefalit är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor via fästingen.

+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Varje år rapporteras 150–200 fall av TBE i Sverige. Sjukdomen förekommer i södra Sverige. Den är vanligast längs ostkusten och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar omkring Mälaren. Flera fall har också rapporterats från Åland. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar. De senaste åren har även smittan blivit vanligare kring Vättern och Vänern. Sjukdomen är också vanlig i de baltiska staterna och i centrala Europa, framför allt Österrike.

Smittämne

TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur är främst gnagare och sannolikt också hjortdjur. Sjukdomen sprids via fästingar som smittas när de suger blod från ett smittat djur eller en smittad människa. 

Smittvägar

Människor smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. Utomlands förekommer att smittan sprids via opastöriserad mjölk, men några sådana fall har inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person, eller från djur till person utan endast via fästingar. Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor.

Symtom

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. Många blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Vissa får bestående förlamningar även om det är ovanligt. Dödsfall kan också förekomma men är mycket sällsynta. Barn i förskoleåldern som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Diagnos

Ställs främst genom att påvisa antikroppar mot TBE-virus i patientens blod eller ryggmärgsvätska. Det finns inget specifikt läkemedel som är verksamt mot TBE-virus utan behandlingen blir symtomatisk, det vill säga inriktas mot patientens symtom.

Förebyggande åtgärder

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt och ger milda biverkningar. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområdena samt till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. Rekommendationen gäller även personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Baltikum eller Centraleuropa, till exempel ornitologer och orienterare.

Det är viktigt att följa råden om hur man ska skydda sig mot fästingbett och ta bort fästingar, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls