Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Psittakos (papegojsjuka) som zoonos

Psittakos överförs nästan uteslutande via kontakt med fåglar. Den har flera namn, som papegojsjuka eller ornithos.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Flicka med undulat

Många smittade fåglar visar inga symtom, men kan överföra smittan till människa eller andra fåglar. Foto: SVA

Sjukdomsbilden hos fåglar kan variera från symtomfri till klinisk sjukdom som ögoninflammation, snuva, lunginflammation och allmän infektion. Fåglar kan bära på smittämnet i flera år utan att uppvisa några symtom. Smittämnet utsöndras via träck och sekret från luftvägarna. Människor får influensaliknande symtom.

Infektionen går inte att utrota eftersom smittan kan finnas hos ett flertal både vilda och tama fåglar. Det är svårt att upptäcka smittbärare bland fåglar eftersom infekterade symtomfria fåglar kan utsöndra smittämnet oregelbundet.

Förekomst i Sverige

Papegojsjuka är en anmälningspliktig sjukdom hos djur. Fall av psittakos hos människa är också anmälningspliktiga, enligt smittskyddslagen. Under de senaste fem åren har mellan 4 och 42 inhemska psittakosfall rapporterats varje år.

Fakta om psittakos

Smittämne

Bakterien Chlamydia psittaci.

Förekomst

Hela världen.

Symtom hos människor

Akut hög feber, huvudvärk, symtom från de övre luftvägarna och ibland lunginflammation.

Inkubationstid

5–15 dygn.

Mottaglighet

Alla människor kan vara mottagliga.

Smittkälla

Fåglar och sällskapsfåglar, till exempel duvor, undulater och papegojor.

Smittsätt

Psittakos överförs till människa framför allt genom att smittämnet inandas, antingen av damm från intorkat sekret eller träck från smittade fåglar eller direkt kontakt med sekret eller träck från smittade fåglar. Smittämnet kan överleva i över en månad i miljön.

Kontrollåtgärder

Fågelbord, fågelburar samt fåglars foder- och vattenskålar bör regelbundet rengöras . Det är viktigt att tvätta händerna noga efteråt. Undvik att sprida damm i samband med rengöring. Undvik  högtryckstvätt vid rengöring eftersom det kan öka mängden smittämnen i luften.

Vid inköp av tamfåglar: Köp enbart kliniskt friska djur. Tamfåglar som är nya eller har varit på en utställning bör hållas isolerade från andra fåglar i en månads tid. Kontakta veterinär om fågeln drabbas av symtom från luftvägarna. Var extra noggrann med hygien vid hantering av sjuka fåglar

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls