Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Landsomfattande övervakning av rävens dvärgbandmask 2012-2014

Den tre år långa landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask (Echinococcus Multilocularis) i Sverige avslutades 31 december 2014. Resultaten har rapporterats till uppdragsgivaren Jordbruksverket. I tre av de 2 779 analyserade rävproverna har dvärgbandmasken påvisats. Dessa prover kom från Uddevalla, Katrineholm och Gnesta, kommuner där rävens dvärgbandmask påvisats tidigare.

Resultatet från den avslutade studien stödjer en tidigare studie från 2011, att förekomsten av parasiten är låg i Sverige. SVA:s undersökning är viktig för att i framtiden kunna ta reda på om dvärgbandmasken blir vanligare i Sverige. Nya studier kan då jämföras med befintliga data.

Trots att förekomsten på nationell nivå är låg så kan den lokalt vara högre i begränsade, ganska små områden. Det visar resultaten av denna och tidigare studier SVA gjort på uppdrag av Jordbruksverket och Naturvårdsverket, där det även ingått prover insamlade inom forskningsprojektet EMIRO och den fortlöpande miljöövervakningen (FoMA) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Insamlingen av rävspillningar (rävträck) till den landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask 2012-2014 utfördes till största del av jägare, och samordnades av Svenska Jägareförbundet. Genom länsjaktvårdsföreningarna och jägareförbundets anställda på lokalkontoren runt om i landet har stora frivilliga insatser av hjälpsamma jägare bidragit till att få in prover för analys. Från 249 (86 procent) av landets 290 kommuner har minst ett prov inkommit och 135 kommuner (47 procent) lyckades samla in det provantal som var målsättningen.

Insamlade prov var inte jämt fördelade eller representativa för alla kommuner. Resultatet bedöms dock stämma väl överens med rävinsamlingen från rävjakten 2011, när 0,1 procent av de 3 000 undersökta rävtarmarna var positiva för dvärgbandmask. Fördelningen av rävar från olika kommuner var ännu mer ojämn under 2011, jämfört med den uppföljande rävspillningsinsamlingen.

Insamling av räv i smittade områden

SVA har på Naturvårdsverkets uppdrag genomfört riktade undersökningar kring Uddevalla, Katrineholm och Borlänge, Gnesta och Växjö, de orter där dvärgbandmask hade hittats i landet. Syftet var att ta reda på om smittan fortsatt fanns kvar i dessa områden. Insamlingen av dessa rävar som skjutits under ordinarie jakt, avslutades 2015.

Rapport till Naturvårdsverket 30 juni 2014: Undersökning av persistens av rävens dvärgbandmask (Echinoccocus Multilocularis) hos rödrävar i områden med konstaterad smitta. NV-10058-12 (pdf)

Kartor

Tabell

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls