Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rävens dvärgbandmask hittad i Småland

Rävens dvärgbandmask har hittats i rävträck från Småland, meddelar idag Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Parasiten har hittats i prover som forskare från SLU samlat in cirka 25 kilometer norr om Växjö.

Nyhetsnotis 5 september 2014

Det nya fyndet har gjorts inom det EU-finansierade forskningsprojektet  EMIRO (Echinococcus Multilocularis In Rodents)  vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SLU:s fortlöpande miljöanalys. Projektet studerar förekomsten av rävens dvärgbandmask i rävspillning och i sorkpopulationen.

Rävens dvärgbandmask har tidigare hittats i Västra Götaland, Södermanland och Dalarna. De nya fyndplatserna i Småland  ligger cirka 22 respektive 25 mil från de två närmaste platser där parasiten tidigare har påvisats hos rävar. Resultaten kompletterar de fynd som tidigare gjorts inom den övervakning SVA, på uppdrag av Jordbruksverket, gör av rävens dvärgbandmask och stödjer den bedömning som tidigare gjorts att parasiten är spridd i landet. Det nya fyndet påverkar inte de bedömningar avseende smittläget som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare gjort.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls