Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rävens dvärgbandmask - övervakning år 2000-2011

SVA har övervakat förekomsten av rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige sedan år 2000.

Under åren 2000 till 2010 visade övervakningen inga fynd av parasiten. Våren 2011 påvisades parasiten för första gången i Sverige.

Undersökta rävar 2000-2010

Under perioden 2000 till 2010 övervakade SVA förekomsten av rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige genom att samla in hela rävkroppar. Under dessa elva år visade SVA:s analyser inga rävar som bar på smittan rävens dvärgbandmask.

Län      Antal rävar som kommit in för analys för rävens dvärgbandmask från varje län under åren 2000-2010. Exakt antal analyserade rävar kan avvika något från uppgivna siffror.
AB, Stockholms län 218
AC, Västerbottens län 75
BD, Norrbottens län 48
C, Uppsala län 436
D, Södermanlands län 34
E, Östergötlands län 97
F, Jönköpings län 241
G, Kronobergs län 128
H, Kalmar län 109
I, Gotlands län 30
K, Blekinge län 19
L och M, Skåne län 523
N, Hallands län 85
O, P och R, Västra Götalands län 330
S, Värmlands län 43
T, Örebro län 100
U, Västmanlands län 28
W, Dalarnas län 169
X, Gävleborgs län 121
Y, Västernorrlands län 77
Z, Jämtlands län 66
Summa: 2 977
 

Studie av rävens dvärgbandmask i Södermanland 2011

Rävens dvärgbandmask - Resultat från rävspillningsundersökning i Södermanland och Östergötland 2011. Resultaten av studien förändrar inte den bedömning som tidigare gjorts. Risken för människor att smittas i Sverige är mycket liten och de smittskyddsrekommendationer som finns sedan tidigare kvarstår.

Rävspillningsinsamling i Södermanland och Östergötland år 2011, för övervakning av rävens dvärgbandmask. Karta över provtagningsområdet runt Katrineholm. Klicka på kartan för en större bild.

Resultaten utgör en viktig grund för kommande övervakning av förekomst och spridning av rävens dvärgbandmask i Sverige. 

Insamlingens resultat

Över 800 rävspillningar samlades in inom en cirkel med 50 km i diameter. De samlades in på en yta av knappt 2 000 kvadratkilometer. 790 av de insamlade proverna kunde analyseras på SVA. Sex av dem, knappt 0,8 procent, var positiva för rävens dvärgbandmask. 

Fynden bekräftar att förekomsten av parasiten kan vara mycket lokal och variera inom ett område, vilket är känt sedan tidigare. Resultaten av studien förändrar inte den bedömning som tidigare gjorts. Risken för människor att smittas i Sverige är mycket liten och de smittskyddsrekommendationer som finns sedan tidigare kvarstår. Se mer information hos Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket

Här hittades smittan

Fem av de positiva rävspillningarna var insamlade inom en sex km radie från den första fyndplatsen av dvärgbandmask hos räv i Södermanland, strax söder om Katrineholm. Det sjätte positiva provet plockades knappt 12 km söder om första fyndplatsen. De sex positiva rävspillningarna har på en karta över insamlingsområdet markerats med var sin röd triangel. De blå kvadraternas storlek speglar antal rävspillningar som insamlats inom en provruta på 2x2 km, och som var negativa avseende förekomst av rävens dvärgbandmask. Provrutornas hörn är svagt markerade med plustecken i kartan. Prover inkom från ungefär hälften av provrutorna inom provtagningsområdet. Därför saknas blå kvadrater i övriga provrutor. De fem samlade positiva proverna några kilometer söder om Katrineholm ligger inom 6 km radie från den plats där räven med dvärgbandmask först påvisades våren 2011

Bakgrund

Rävens dvärgbandmask påvisades 2011 hos skjutna rävar på tre olika platser i Sverige. Förutom en landsomfattande insamling av rävar (som finns redovisat på SVA:s webbplats) gjordes även en intensiv insamling av rävspillning runt en av fyndplatserna inom ett område som täcker cirka 2 000 kvadratkilometer. Insamlandet av rävspillning runt fyndplatsen i Södermanland gjordes framförallt av frivilliga jägare under våren och sommaren 2011, under ledning av Svenska Jägareförbundet och SVA. Analyserna kunde utföras först sommaren 2012, då den nya analysmetoden för att testa rävspillning för förekomst av dvärgbandmask som SVA utvecklat var klar. 

 

Nationell övervakning rävens dvärgbandmask 2011

I februari 2011 hittades det första fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige. Ett stort arbete inleddes för att kartlägga smittans utbredning. Fram till i mitten av juni 2011 undersökte SVA 2985 rävar. Fyra av dem var infekterade med rävens dvärgbandmask, två skjutna i Västra Götaland, en i Södermanland och en i Dalarna. Hundratals rävträckprover samlades också in från Katrineholmsområdet, där en av de positiva rävarna hittades.

Läs mer om övervakningen under 2012-2014.

Karta över platser där undersökta rävar sköts 2011 

Här kan du på en karta se var de undersökta rävarna var skjutna. Observera att koordinaterna är ungefärliga: Karta över platser där undersökta rävar har skjutits 
Antal undersökta rävar per län:

Blekinge 32
Dalarna 187
Gotland 15
Gävleborg 95
Halland 100
Jämtland 24
Jönköping 273
Kalmar 77
Kronoberg 162
Norrbotten 65
Skåne 109
Stockholm 103
Södermanland 71
Uppsala 67
Värmland 127
Västerbotten 89
Västernorrland 36
Västmanland 56
Västra Götaland 1042
Örebro 91
Östergötland 135
Ej registrerat län 29
 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls