Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Undersökta rävar 2000-2010

Under perioden 2000 till 2010 övervakade SVA förekomsten av rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige genom att samla in hela rävkroppar. Under dessa elva år visade SVA:s analyser inga rävar som bar på smittan rävens dvärgbandmask.

Län      Antal rävar som kommit in för analys för rävens dvärgbandmask från varje län under åren 2000-2010. Exakt antal analyserade rävar kan avvika något från uppgivna siffror.
AB, Stockholms län 218
AC, Västerbottens län 75
BD, Norrbottens län 48
C, Uppsala län 436
D, Södermanlands län 34
E, Östergötlands län 97
F, Jönköpings län 241
G, Kronobergs län 128
H, Kalmar län 109
I, Gotlands län 30
K, Blekinge län 19
L och M, Skåne län 523
N, Hallands län 85
O, P och R, Västra Götalands län 330
S, Värmlands län 43
T, Örebro län 100
U, Västmanlands län 28
W, Dalarnas län 169
X, Gävleborgs län 121
Y, Västernorrlands län 77
Z, Jämtlands län 66
Summa: 2 977

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls