Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Studie av rävens dvärgbandmask i Södermanland 2011

Rävens dvärgbandmask - Resultat från rävspillningsundersökning i Södermanland och Östergötland 2011. Resultaten av studien förändrar inte den bedömning som tidigare gjorts. Risken för människor att smittas i Sverige är mycket liten och de smittskyddsrekommendationer som finns sedan tidigare kvarstår.

Rävspillningsinsamling i Södermanland och Östergötland år 2011, för övervakning av rävens dvärgbandmask. Karta över provtagningsområdet runt Katrineholm. Klicka på kartan för en större bild.

Resultaten utgör en viktig grund för kommande övervakning av förekomst och spridning av rävens dvärgbandmask i Sverige. 

Insamlingens resultat

Över 800 rävspillningar samlades in inom en cirkel med 50 km i diameter. De samlades in på en yta av knappt 2 000 kvadratkilometer. 790 av de insamlade proverna kunde analyseras på SVA. Sex av dem, knappt 0,8 procent, var positiva för rävens dvärgbandmask. 

Fynden bekräftar att förekomsten av parasiten kan vara mycket lokal och variera inom ett område, vilket är känt sedan tidigare. Resultaten av studien förändrar inte den bedömning som tidigare gjorts. Risken för människor att smittas i Sverige är mycket liten och de smittskyddsrekommendationer som finns sedan tidigare kvarstår. Se mer information hos Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket

Här hittades smittan

Fem av de positiva rävspillningarna var insamlade inom en sex km radie från den första fyndplatsen av dvärgbandmask hos räv i Södermanland, strax söder om Katrineholm. Det sjätte positiva provet plockades knappt 12 km söder om första fyndplatsen. De sex positiva rävspillningarna har på en karta över insamlingsområdet markerats med var sin röd triangel. De blå kvadraternas storlek speglar antal rävspillningar som insamlats inom en provruta på 2x2 km, och som var negativa avseende förekomst av rävens dvärgbandmask. Provrutornas hörn är svagt markerade med plustecken i kartan. Prover inkom från ungefär hälften av provrutorna inom provtagningsområdet. Därför saknas blå kvadrater i övriga provrutor. De fem samlade positiva proverna några kilometer söder om Katrineholm ligger inom 6 km radie från den plats där räven med dvärgbandmask först påvisades våren 2011

Bakgrund

Rävens dvärgbandmask påvisades 2011 hos skjutna rävar på tre olika platser i Sverige. Förutom en landsomfattande insamling av rävar (som finns redovisat på SVA:s webbplats) gjordes även en intensiv insamling av rävspillning runt en av fyndplatserna inom ett område som täcker cirka 2 000 kvadratkilometer. Insamlandet av rävspillning runt fyndplatsen i Södermanland gjordes framförallt av frivilliga jägare under våren och sommaren 2011, under ledning av Svenska Jägareförbundet och SVA. Analyserna kunde utföras först sommaren 2012, då den nya analysmetoden för att testa rävspillning för förekomst av dvärgbandmask som SVA utvecklat var klar. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls