Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ringorm som zoonos

Ringorm är en smittsam hudinfektion orsakad av mikroskopiska hudsvampar (dermatofyter), och har ingenting med ormar att göra. Ringorm förekommer hos både människor och djur. 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne

Ringorm hos kalv och andra djur kan smitta människa. Foto: SVA

Olika arter av mikroskopiska svampar ur släktena Microsporum och Trichophyton.

Symtom hos människa

Oftast ringformade, växande rodnande inflammerade områden i huden. Avläkning sker snabbt i centrum av ringen.

Symtom hos djur

Varierar från inga alls eller ett lätt håravfall till hårlösa fläckar eller inflammationer i huden. Vuxna katter och marsvin är ofta symtomfria smittbärare. Provtagning är vanligen nödvändig för korrekt diagnos och åtgärdsprogram. Behandling av ringorm kan vara besvärlig och långvarig. Sanering av djurmiljön är nödvändig.

Inkubationstid

4–10 dygn, snarare veckor hos djur.

Smittriskperiod

Så länge levande svampsporer finns.

Smittkälla

Nötkreatur, häst, hund, katt, marsvin och andra djur. Även människor.

Smittsätt

Direkt kontakt med smittade personer eller via sporer som fallit av i djurens omgivning.

Förekomst i Sverige

Ringorm är en relativt ovanlig åkomma, förutom hos riskgrupper såsom barn som har närkontakt med djur (i första hand marsvin), lantbrukare med djurkontakt (kor) och människor som arbetar med pälsdjur (pälsdjursuppfödare, laboratoriepersonal).

Förekomst i Sverige

Ringorm är tvärtemot vad många tror en relativt ovanlig åkomma, förutom hos lantbrukare. Riskgrupper i samhället är framför allt barn som har närkontakt med djur (i första hand marsvin). Lantbrukare med djurkontakt (kor). Människor som arbetar med pälsdjur (pälsdjursuppfödare, laboratoriepersonal).

Kontrollåtgärder

Undvik direktkontakt med förändrade hudpartier. Tvätta händer, ansikte och kläder efter hantering av misstänkt smittade djur. Smittade djur skall isoleras, behandlas och miljön noggrant saneras. Människor kan behandlas med svampmedel.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls