Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonella hos djur

 Foto: SVA

Salmonella kan orsaka sjukdom i varierande grad hos olika djurslag. Infektionen orsakar exempelvis sällan sjukdom hos fjäderfä och grisar, medan det är vanligare att nötkreatur blir sjuka. Några salmonellatyper är särskilt anpassade till vissa djurslag. Symtombilden hos sjuka djur varierar med djurets immunstatus, infektionsdos och serotyp och kan utgöras av svaghet, sänkt aptit, dålig tillväxt, feber, diarré, kastningar, lunginflammation, ledinflammation, blodförgiftning och död. Antibiotikabehandling vid salmonellainfektion rekommenderas inte hos livsmedelsproducerande djur. Sällskapsdjur antibiotikabehandlas i regel endast vid allvarlig symtombild, till exempel vid blodförgiftning. Källa: Salmonella – ett nationellt strategidokument. 

Salmonella hos olika djurslag

Lantbrukets djur

Häst och sällskapsdjur

Vilda djur

Fjäderfä Häst Igelkottar
Får Katt Reptiler och amfibier
Gris Hund Småfåglar
Nötkreatur    

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls