Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Om botulismvaccinering av häst

OBS! Tillverkaren av botulismvaccinet (BotVax® B, Clostridium botulinum Type B Toxoid) förordar tre sprutor, med cirka en månads mellanrum för grundvaccinering.

Om spruta tre missats kan den ges upp till 6 månader efter spruta två utan att grundvaccineringen behöver göras om. Detta ska dock inte uppfattas som en allmän rekommendation utan är förbehållet de fall där tredje sprutan inte getts i tid, eftersom fullgott skydd förväntas först två veckor efter tredje sprutan i grundvaccineringen.

Dessutom påpekar tillverkaren att den årliga revaccineringen efter en försenad grundimmunisering ska utföras som om den tredje injektionen getts cirka en månad efter den andra. Man vinner inget på att skjuta på den tredje sprutan, snarare tvärtom, då skyddet enligt tillverkaren är fullgott först efter den tredje sprutan.

Rekommendation för immunisering är alltså tre vaccineringar med cirka en månads mellanrum, åtföljt av årlig revaccinering.

Läs mer

Botulism

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls